Umfrage Stadt Chemnitz

Шукаємо педагогічний персонал для міста Хемніца - Pädagogisches Personal für die Stadt Chemnitz gesucht

 • Status Aktiv
 • Zeitraum 05.04.2022 bis -
 • Teilnehmer 115 Teilnehmer
Schmuckgrafik - öffne Lightbox

Місто Хемніц шукає україномовних педагогів(-инь) для роботи у школах та дитячих садках у догляді за українськими дітьми та підлітками.

Цей реєстраційний портал слугує для добровільної реєстрації людей, які мають педагогічну освіту, володіють українською мовою та хочуть допомогти в догляді за дітьми та підлітками. Якщо Ви зацікавлені, заповніть реєстраційну форму на цій сторінці, підтвердьте заяву про захист даних і натисніть «Надіслати».

Після реєстрації з Вами зв’яжеться місто Хемніц або земельне управління у справах шкіл та освіти (LaSuB).


Die Stadt Chemnitz sucht für ein Beschäftigungsverhältnis ukrainisch sprechende Pädagog:innen zur Unterstützung von Schulen und Kindertageseinrichtungen bei der Betreuung von ukrainischen Kindern und Jugendlichen.

Dieses Meldeportal dient der freiwilligen Registrierung von Menschen, die über eine pädagogische Ausbildung verfügen, ukrainisch sprechen und bei der Betreuung von Kindern und Jugendlichen unterstützen wollen. Füllen Sie bei Interesse das Anmeldeformular auf dieser Seite aus, bestätigen Sie die Datenschutzerklärung und klicken Sie anschließend auf "Senden".

Nach Ihrer Registrierung wird sich die Stadt Chemnitz oder das Landesamt für Schule und Bildung (LaSuB) bei Ihnen melden.

 • Datenformat: E-Mail
У яких установах Ви раніше працювали?
An welchen Einrichtungen haben Sie bereits gearbeitet?
Ви вже маєте базові знання німецької мови?
Haben Sie bereits einfache Deutschkenntnisse?
Pflichtangabe

Kontaktperson

Місто Хемніц
ділова зона принцип Муніципальна рада
Сабіна Гюнтер
Markt 1
09111 Chemnitz
Ел. пошта: beteiligung@stadt-chemnitz.de


Stadt Chemnitz
Geschäftsbereich Grundsatz und Stadtrat
Sabine Günther
Markt 1
09111 Chemnitz
E-Mail: beteiligung@stadt-chemnitz.de

 

 

Datenschutzerklärung

Шукаємо спеціалістів-педагогів для міста Хемніца — надання контактних даних

Ця процедура реєстрації слугує для збору контактних даних та інформації про підготовку спеціалістів-педагогів серед українських біженців, щоб дізнатися про можливість підтримки в догляді за українськими дітьми та підлітками в дитячих садках і школах міста Хемніца. Участь у цьому опитуванні є добровільною. Відмова від участі не завдасть Вам жодної шкоди.

Збір Ваших контактних даних відбувається на порталі спільної участі Вільної держави Саксонії. Під час доступу до порталу вебсервер за замовчуванням зберігає деякі дані. Із положеннями щодо захисту даних порталу спільної участі Вільної держави Саксонії можна ознайомитися за цим посиланням.

Заява про захист даних відповідно до пунктів 1 і 2 статті 13 Генерального регламенту із захисту персональних даних

1. Контактні дані особи, відповідальної за обробку, та уповноваженої особи із захисту даних

Відповідальна особа

Місто Хемніц
ділова зона принцип Муніципальна рада
Markt 1
09111 Chemnitz
Ел. пошта: beteiligung@stadt-chemnitz.de

Уповноважена особа із захисту даних

Уповноважена особа із захисту даних міста Хемніца
09106 Chemnitz
Ел. пошта: datenschutz@stadt-chemnitz.de

2. Мета обробки персональних даних

 • Збір даних має на меті виключно опитування й організацію особистої підтримки задля догляду за дітьми та підлітками українських біженців.
 • Збираються наступні дані: ім’я, адреса, адреса електронної пошти, номер телефону, професія та відомості про знання німецької мови учасниками.

3. Правові підстави для обробки даних

 • Персональні дані обробляються відповідно до Генерального регламенту ЄС із захисту персональних даних (DSGVO), статті 6, п. 1e.

4. Тривалість зберігання / видалення даних

 • Дані зберігаються стільки, скільки необхідно відповідно до мети їх збору.

5. Передання даних

 • Дані будуть оброблятися в міській адміністрації Хемніца.
 • Дані будуть передані лише в тому випадку, якщо учасники заявлять, що хочуть надавати підтримку у школі та мають для цього необхідні навички. У цих випадках контактні дані будуть передані до відповідального земельного управління у справах шкіл та освіти.

6. За умови дотримання законодавчих вимог Ви маєте такі права:

 • право на інформацію про персональні дані, які Вас стосуються (стаття 15 Генерального регламенту із захисту даних);
 • право на виправлення некоректних персональних даних, які Вас стосуються (стаття 16 Генерального регламенту із захисту даних);
 • право на видалення персональних даних, якщо застосовна одна із причин, перелічених у ст. 17 DSGVO, наприклад, якщо дані більше не потрібні для переслідуваних цілей;
 • право на обмеження обробки персональних даних (стаття 18 Генерального регламенту із захисту даних);
 • право на заперечення проти обробки персональних даних (стаття 21 Генерального регламенту із захисту даних).

Відповідно до статті 77 Генерального регламенту із захисту даних, Ви маєте право подати скаргу до наглядового органу, якщо вважаєте, що обробка персональних даних, які Вас стосуються, є неправомірною.

7. Компетентний наглядовий орган

Уповноважена особа із захисту даних Саксонії
Канцелярія при парламенті землі
Devrientstraße 5
01067 Dresden
Ел. пошта: post@sdtb.sachsen.de

__________________________________________________________________________________________


Pädagogische Fachkräfte für die Stadt Chemnitz gesucht - Angabe von Kontaktinformationen

Dieses Anmelde-Verfahren dient der Erfassung von Kontaktangaben sowie Informationen zur Ausbildung von pädagogischen Fachkräften unter den ukrainischen Geflüchteten, um mögliche Unterstützung bei der Betreuung ukrainischer Kinder und Jugendliche an Chemnitzer Kindertageseinrichtungen und Schulen zu erfragen. Die Teilnahme an dieser Umfrage ist freiwillig. Bei Nicht-Teilnahme entstehen Ihnen keine Nachteile.

Die Erfassung Ihrer Kontaktdaten findet auf dem Beteiligungsportal des Freistaates Sachsen statt. Beim Zugriff auf das Portal speichert der Webserver standardmäßig einige Daten. Die Datenschutzbestimmungen des Beteiligungsportales des Freistaates Sachsen finden Sie unter diesem Link.

Datenschutzerklärung nach Artikel 13 Absatz 1 und 2 Datenschutz-Grundverordnung:

1. Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen sowie des zuständigen Datenschutzbeauftragten

Verantwortliche:

Stadt Chemnitz
Geschäftsbereich Grundsatz und Stadttrat
Markt 1
09111 Chemnitz
E-Mail: beteiligung@stadt-chemnitz.de
 

Datenschutzbeauftragte:

Datenschutzbeauftragte der Stadt Chemnitz
09106 Chemnitz
E-Mail: datenschutz@stadt-chemnitz.de

2. Zweck der Verarbeitung personenbezogener Daten:

 • Die Datenerhebung dient ausschließlich der Abfrage und Organisation personeller Unterstützung für die Betreuung ukrainischer geflüchteter Kinder und Jugendlicher.
 • Es werden Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Beruf und Deutschkenntnisse von Teilnehmenden erfasst.

3. Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung

 • Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt gemäß EU-Datenschutzgrundverordnung, Artikel 6 Abs. 1e DSGVO.

4. Speicherdauer/Datenlöschung

 • Die Daten werden so lange gespeichert, wie sie für den Erfassungszweck benötigt werden.

5. Weitergabe von Daten:

 • Die Daten werden innerhalb der Stadtverwaltung Chemnitz verarbeitet.
 • Eine Datenweitergabe erfolgt nur, wenn die teilnehmenden Personen angeben, dass sie an einer Schule unterstützen wollen und die dafür erforderlichen Kompetenzen besitzen. In diesen Fällen werden die Kontaktdaten an das zuständige Landesamt für Schule und Bildung weitergegeben.

6. Ihnen stehen bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen folgende Rechte zu:

 • Recht auf Auskunft über Sie betreffende personenbezogene Daten (Artikel 15 Datenschutz-Grundverordnung)
 • Recht auf Berichtigung Sie betreffende unrichtige personenbezogene Daten (Artikel 16 Datenschutz-Grundverordnung)
 • Recht auf Löschung personenbezogener Daten sofern einer der in Art. 17 DSGVO im einzelnen aufgeführten Gründe zutrifft, z.B. wenn die Daten für die verfolgten Zwecke nicht mehr benötigt werden.
 • Recht auf Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener Daten (Artikel 18 Datenschutz-Grundverordnung)
 • Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung personenbezogener Daten (Artikel 21 Datenschutz-Grundverordnung)

Sie haben nach Artikel 77 Datenschutz-Grundverordnung das Recht, sich bei der Aufsichtsbehörde zu beschweren, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten nicht rechtmäßig erfolgt.

7. Zuständige Aufsichtsbehörde:

Die Sächsische Datenschutz- und Transparenzbeauftragte
Devrientstraße 5
01067 Dresden
E-Mail: post@sdtb.sachsen.de
Internet: www.datenschutz.sachsen.de

Informationen

Übersicht
zum Seitenanfang
Formular zwischenspeichern
Anmelden

Anmelden

Anmelden

Datenschutzeinstellungen

Es werden für den Betrieb der Seite technisch notwendige Cookies gesetzt. Darüber hinaus können Sie Inhalte von Drittanbietern erlauben. Ein Widerruf ist jederzeit möglich.
Weitere Informationen finden Sie unter Datenschutzerklärung und Impressum.