Umfrage Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie Umwelt, Klima und Energie

4. Hochwasserrisikomanagement-Forum STRIMA II

Schmuckgrafik - öffne Lightbox
Sächsisch-Tschechisches Hochwasserrisikomanagement

16. September 2019: Forum in Dresden, ab 9:30 Uhr im Konferenzsaal der Sächsischen Aufbaubank (SAB, Pirnaische Str. 9, 01069 Dresden)

17. September 2019: Exkursion ins Müglitztal, Treffpunkt: 8:30 Uhr an der SAB (Pirnaische Str. 9, 01069 Dresden)

Programm (de)

Program (cz)

Information zur Datenverarbeitung gemäß Artikel 13 Datenschutz-Grundverordnung

Weitere Information zum Projekt STRIMA II finden Sie unter: www.strima.sachsen.de

Teilnehmerdaten (účastnické údaje)

Anrede (Oslovení)

  • Pflichtangabe
  • Pflichtangabe
  • Pflichtangabe
  • Pflichtangabe
  • Datenformat: E-Mail
  • Pflichtangabe
  • Pflichtangabe

In welchem Bereich sind Sie beruflich/ehrenamtlich tätig? (V kterém odvětví jste zaměstnáni/pracujete?)

Anmeldung (Registrace)

Hiermit melde ich mich für folgende Veranstaltungen an (Tímto se registruji na následující událost):
  • Pflichtangabe

Bitte beachten Sie, dass die Anmeldefrist am 30. August 2019 endet. 
Ihre Anmeldebestätigung erhalten Sie erst nach Ablauf der Anmeldefrist per E-Mail.
Ansprechpartner: Sarah Bittig, Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Sarah.Bittig@smul.sachsen.de).

Upozorňujeme, že lhůta pro příhlášení na událost bude ukončena dne 30. srpna 2019.
Potvrzení o registraci obdržíte až po uplynutí lhůty pro registraci e-mailem.
Kontaktní osoba: Sarah Bittig, Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Sarah.Bittig@smul.sachsen.de).

Verantwortlicher:
Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG), Besucheradresse: August-Böckstiegel-Straße 1, 01326 Dresden Pillnitz Postanschrift: Postfach 54 01 37, 01311 Dresden Telefon: 49 (351) 2612-0 E-Mail-Adresse: poststelle.lfulg@smul.sachsen.de

Datenschutzrechtliche Einwilligung
Ich willige ein, dass das Sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) meine personenbezogenen Daten (Anrede, Titel, Nachname, Vorname, E-Mail, Gemeinde, Behörde, berufliches Tätigkeitsfeld, Anmeldung für bestimmte Veranstaltungsteile) erhebt, speichert und verwendet zum Zweck der Vor- und Nachbereitung und Organisation der Veranstaltung »4. Hochwasserrisikomanagement-Forum« des EU-Projektes STRIMA II.
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus einer Nichteinwilligung ergeben sich keine nachteiligen Folgen für mich.
Meine Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung wird durch den Widerruf nicht berührt. Der Widerruf ist zu richten an das Sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG), Besucheradresse: Zur Wetterwarte 3, 01109 Dresden, Postanschrift: Postfach 54 01 37, 01311 Dresden oder per E-Mail an abt4.lfulg@smul.sachsen.de.

Die Information zur Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten habe ich zur Kenntnis genommen.

Souhlas s ochranou osobních údajů:
Souhlasím s tím, že Saský zemský úřad pro životní prostředí, zemědělství a geologii (LfULG) uchovávala mé osobní údaje (oslovení, titul, křestní jméno, příjmení, E- Mail, obec/kraj, Úřad), pro účely přípravy, sledování a vyhodnocení akce »4. Fórum Managementu Povodňových Rizik« evropského projektu " STRIMA II ". Souhlas je dobrovolný. V případě nesouhlasu z toho pro mě neplynou žádné nepříznivé důsledky. Svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat s účinkem do budoucna. Zákonnost zpracování provedeného na základě souhlasu není tímto zrušením dotčena.  

Vezměte prosím na vědomí: Během akce budou pořizovány obrazové a zvukové nahrávky. Fotografie budou zobrazovat jednotlivé účastníky, nebo skupiny, které nebudou středem fotografie. Zástupci médií, LfULG, stejně jako kooperační partneři akce mohou tyto materiály veřejně publikovat. Toto opatření platí zejména pro web www.sachsen.de, sociální media zemské vlády (Facebook, Twitter, Instagram) a tištěná média (informační brožury, tiskové zprávy, prezentace). Každý účastník má právo kdykoli vznést námitku proti zhotovení snímků a zvukových záznamů své osoby z osobních důvodů. Námitka musí být vznesena osobě, která tyto materiály pořizuje.  
  • Bitte beachten: Während der Veranstaltung werden Bild- und Tonaufnahmen gefertigt. Die Bildaufnahmen werden einzelne oder Gruppen von Teilnehmern zeigen, die nicht im Mittelpunkt des Bildes stehen. Medienvertreter, das LfULG sowie deren Kooperationspartner der Veranstaltung können die Aufnahmen zur Information der Öffentlichkeit publizieren. Dies betrifft insbesondere die Veröffentlichung auf www.sachsen.de, auf Social-Media-Kanälen der Sächsischen Staatsregierung (Facebook, Twitter, Instagram) und in Printmedien (Informationsbroschüren, Pressemitteilungen, Präsentationen). Jede teilnehmende Person hat das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Anfertigung von Bild- und Tonaufnahmen, die ihre Person betreffen, Widerspruch einzulegen. Der Widerspruch ist der vor Ort Bild- oder Tonaufnahmen fertigenden Person mitzuteilen.
zum Seitenanfang
Anmelden

Anmelden

Sprachauswahl

Sprachauswahl