Umfrage Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) Umwelt, Klima und Energie

Závěrečná konference EU - projektu OdCom

Schmuckgrafik - öffne Lightbox

Obyvatelstvo žijicí v česko - saské příhraniční oblasti si opakovaně stěžuje na zápach. Tato zátěž a obyvatelstvem subjektivně pociťovaný vliv na zdraví byly vědecky posuzovány v rámci projektu EU OdCom (2016-2019). Projekt zahrnoval vedle podrobné dokumentace zápachových epizod m. j. i testování nových a inovativních měřících technologií a následnou analýzu dat, vztahující se na zápach a kvalitu ovzduší, s cílem zhodnocení rizika a toxického potenciálu. Objektivní data přispějí k větší informovanosti obyvatelstva o vnímaném zápachu a s tím souvisejícím možném vlivu na zdraví. Výsledky budou odborné veřejnosti prezentovány na závěrečné konferenci.

Pro širokou veřejnost bude uspořádána závěrečná akce v červnu 2019.

Podrobné informace k projektu: www.odcom-sncz.eu

Termín: pondělí, 20.05.2019

Místo konání:  Deutsches Hygienemuseum

Marta-Fraenkel-Saal

Lignerplatz 1, 01069 Drážďany - SRN

Čas: ca. 09:00 - 16:30 hodin

Registrace nutná

od 02.04.2019 - do 13.05.2019

Program

Kontakt:

Martina Straková

Martina.Strakova2@smul.sachsen.de
0351 2612-5109

Anja Mannewitz

Anja.Mannewitz@smul.sachsen.de
0351 2612-5112

 • Pflichtangabe
 • povinný údaj
 • Pflichtangabe
 • povinný údaj
 • Pflichtangabe
 • povinný údaj
 • Pflichtangabe
 • povinný údaj
 • Pflichtangabe
 • povinný údaj

Podmínky účasti

Upozornění:

Během akce budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy. Na obrazových záznamech budou zachyceni jednotlivci nebo skupiny účastníků, kteří nestojí v centru obrazu. Zástupci médií, Saský zemský úřad pro životní prostředí, zemědělství a geologii (LfULG) a jejich kooperační partneři akce mohou záznamy publikovat za účelem informování veřejnosti. Týká se to především zveřejňování na stránkách www.sachsen.de, na sociálních sítích saské státní vlády (Facebook, Twitter, Instagram) a v tištěných médiích (informační brožury, tiskové zprávy, prezentace). Každá zúčastněná osoba má právo kdykoliv vznést námitku proti pořizování zvukových a obrazových záznamů týkajících se její osoby z důvodů, které vyplývají z její konkrétní situace. Námitku je třeba sdělit osobě pořizující na místě obrazový či zvukový záznam.

Souhlasím s podmínkami
 • povinný údaj

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Správce:

Saský zemský úřad pro životní prostředí, zemědělství a geologii (LfULG – Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie),

návštěvní adresa: August-Böckstiegel-Straße 1, 01326 Dresden Pillnitz

korespondenční adresa: Postfach 54 01 37, 01311 Dresden

telefon: 49 (351) 2612-0

e-mailová adresa: poststelle.lfulg@smul.sachsen.de

bod č. 1. Souhlas se zpracováním osobních údajů k registraci k akci »EU-Projekt OdCom – vědecká závěrečná konference«

Souhlasím s tím, aby Saský zemský úřad pro životní prostředí, zemědělství a geologii (LfULG) shromažďoval, ukládal a používal moje osobní údaje, konkrétně moje jméno a příjmení, moji instituci/firmu a e-mailovou adresu  pro účely organizace akce a pro zpětnou informaci v případě, že se změní data akce.

Údaje nebudou nikomu předávány.

Souhlas je dobrovolný. Neposkytnutí souhlasu pro mě nebude mít žádné negativní následky.

Poskytnutý souhlas mohu kdykoliv s účinky do budoucna odvolat. Zákonnost zpracování, které se uskutečnilo na základě souhlasu do doby jeho odvolání, zůstává odvoláním souhlasu nedotčena.

Odvolání souhlasu mohu adresovat na Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG), návštěvní adresa: August-Böckstiegel-Straße 1, 01326 Dresden Pillnitz, poštovní adresa: Postfach 54 01 37, 01311 Dresden nebo e-mailem na poststelle.lfulg@smul.sachsen.de.

bod č. 2. Souhlas se zpracováním osobních údajů prezenční listina k akci »EU-Projekt OdCom - vědecká závěrečná konference «

Souhlasím s tím, aby Saský zemský úřad pro životní prostředí, zemědělství a geologii (LfULG) shromažďoval, ukládal a používal moje osobní údaje [příjmení, jméno, instituce/firma, příp. e-mail] pro účely evidence indikátorů výstupu projektu a vyúčtování způsobilých výdajů na akce

a předal je Sächsische Aufbaubank (SAB) a všem subjektům (v rámci i mimo rámec SAB) zúčastněným na vyplácení a správě dotací včetně evaluace programu podpory, nikoliv však třetí zemi či mezinárodní organizaci.

Souhlas je dobrovolný, avšak bez jeho poskytnutí není možná účast na této akci, protože bez zjištění těchto údajů nelze provést vyúčtování akce u poskytovatele dotačních prostředků.

Poskytnutý souhlas mohu kdykoliv s účinky do budoucna odvolat. Zákonnost zpracování, které se uskutečnilo na základě souhlasu do doby jeho odvolání, zůstává odvoláním souhlasu nedotčena. Odvolání souhlasu mohu adresovat na Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG), návštěvní adresa: August-Böckstiegel-Straße 1, 01326 Dresden Pillnitz, korespondenční adresa: Postfach 54 01 37, 01311 Dresden nebo e-mailem na poststelle.lfulg@smul.sachsen.de.

bod č. 3. Informace ke zpracování údajů podle článku 13 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů na základě Vašeho souhlasu.

K bodu č. 1.): Data budou uložena do 20.05.2019 (online- registrace ke konferenci).

K bodu č. 2.): Údaje budou uloženy trvale.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů LfULG je k zastižení na:

tel. č.:49 (351) 2612-1405

e-mailové adrese: Datenschutzbeauftragter.LfULG@smul.sachsen.de

V případě existence zákonných předpokladů máte následující práva:

- právo na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají (článek 15 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů)

- právo na opravu nesprávných osobních údajů, které se Vás týkají (článek 16 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů)

- právo na výmaz osobních údajů (článek 17 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů)

- právo na omezení zpracování osobních údajů (článek 18 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů)

právo na omezení zpracování osobních údajů (článek 18 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů)

- právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (článek 21 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů)

Příslušné žádosti adresujte správci.

Podle článku 77 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte dále právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud jste toho názoru, že zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, není zákonné. Dozorovým úřadem je saský pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Sächsischer Datenschutzbeauftragte, Kontor am Landtag, Devrientstraße 1, 01067 Dresden

Souhlas se zpracováním osobních údajů. Souhlasím se zpracováním osobních údajú, bod 1. a bod 2. viz text nahoře
 • Pflichtangabe
 • Povinný údaj.

Kontaktperson

Martina Straková

Martina.Strakova2@smul.sachsen.de
0351 2612-5109

Anja Mannewitz

Anja.Mannewitz@smul.sachsen.de
0351 2612-5112

Informationen

Übersicht

Status

 • Status Beendet
 • Zeitraum 04.02.2019 bis 14.05.2019
 • Teilnehmer 29 Teilnehmer
zum Seitenanfang
Anmelden

Anmelden

Anmelden

Datenschutzeinstellungen

Es werden für den Betrieb der Seite technisch notwendige Cookies gesetzt. Darüber hinaus können Sie Inhalte von Drittanbietern erlauben. Ein Widerruf ist jederzeit möglich.
Weitere Informationen finden Sie unter Datenschutzerklärung und Impressum.