Umfrage Staatsbetrieb Sachsenforst Forstwirtschaft

Návštěvnická anketa o využití volného času v lese

  • Status Beendet
  • Zeitraum 08.07.2022 bis 31.12.2022
  • Teilnehmer 6 Teilnehmer
Schmuckgrafik - öffne Lightbox
Odpočinek v lese

Odpočinek v lese.

Srdečně Vás vítáme u dotazníkového šetření, které provádí Saské lesy mezi návštěvníky na téma „rekreace v lese“

Cílem dotazníku je dozvědět se více o způsobech využívání lesa a přáních při rekreaci v lese spravovaném lesní správou Neustadt. Pomůžete nám zlepšit možnosti rekreace a zachovat les pro budoucí generace.

Seite 1 von 6
vorherige Seite
nächste Seite

Srdečně Vás vítáme u dotazníkového šetření, které provádí Saské lesy mezi návštěvníky na téma „rekreace v lese“

 

a mnohokrát Vám děkujeme za Vaši účast. Dotazník Vám zabere ca. 15 minut.

rekreace v lese

Při zodpovídání otázek Vás prosíme, abyste se vyjadřovali ke konkrétní lesní oblasti. Budeme tak moci rozpoznat lokální specifika a zajistit rozvoj rekreační funkce našich lesů podle Vašich potřeb.

Následující otázka Vás navede k výběru Vaší lesní oblasti.

  • Pflichtangabe
vorherige Seite
nächste Seite

Kontaktperson

Staatsbetrieb Sachsenforst

Forstbezirk Neustadt

Sachbearbeiterin Erholungs- und Besucherkonzeption Kathrin Handorf

kathrin.handorf@smekul.sachsen.de

Karl-Liebknecht Str. 7

01844 Nesustadt i. Sa.

Datenschutzerklärung

Informace o ochraně údajů dle čl. 13 DSGVO

Ochrana údajů je pro nás v Sachsenforstu důležitým zájmem. Všechny vaše informace budou považovány za přísně důvěrné a budou uchovávány v bezpečí. Veškerá data jsou anonymní a zpracovaná, sumarizovaná a statisticky vyhodnocena tak, aby z výsledků, které využíváme ke zpracování projektu „Vytvoření rekreační a návštěvnické koncepce lesní čtvrti Neustadt“, nebylo možné vyvozovat závěry o jednotlivcích. Vaše údaje nebudou předávány dalším osobám ani institucím, přístup mají pouze zaměstnanci zapojení do projektu. Převod může proběhnout pouze ve formě výše popsaných výsledků.

1. Odpovědný (čl. 13 odst. 1 lit. a DS-GVO)

Staatsbetrieb Sachsenforst

Geschäftsführer Utz Hempfling

Bonnewitzer Straße 34

01796 Pirna OT Graupa

Telefon: 03501 542 101 Fax: 03501 5422 13

E-Mail: poststelle.sbs@smekul.sachsen.de

2. Oficiální pověřenec pro ochranu osobních údajů (čl. 13 odst. 1 lit. b DS-GVO)

Herr Tobias Gockel

Telefon: 03501 542 330

E-Mail: Tobias.Gockel@smekul.sachsen.de

3. Účely a právní základ zpracování osobních údajů (čl. 13 odst. 1 lit. c DS-GVO)

Vaše údaje budou zpracovány v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. e ve spojení s § 3 odst. 1 SächsDSDG pro zpracování projektu „Vytvoření rekreační a návštěvnické koncepce lesní části Neustadt“ ve státním podniku Sachsenforst.

4 Příjemci nebo kategorie příjemců (čl. 13 odst. 1 lit. e DS-GVO)

Vaše údaje nebudou předány třetím stranám.

5. Přenos do třetí země (čl. 13 odst. 1 lit. f DS-GVO)

Nedochází k předávání údajů do třetí země.

6. Doba skladování (čl. 13 odst. 2 lit. a DS-GVO)

Zpracování projektu bude ukončeno v prosinci 2023. Data budou do té doby uchovávána a budou smazána nejpozději do 31. prosince 2023.

7. práva subjektu údajů (čl. 13 odst.. 2 lit. b DS-GVO)

Podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů má každá osoba dotčená zpracováním údajů zejména tato práva:

  • Právo na informace o osobních údajích o vás uložených a jejich zpracování (čl. 15 DS-GVO)
  • Právo na opravu, pokud jsou dotčené údaje nesprávné nebo neúplné (čl. 16 DS-GVO)
  • Právo na výmaz osobních údajů o vás uložených (čl. 17 DS-GVO)
  • Právo na omezení zpracování, zejména pokud je zpochybňována správnost údajů (čl. 18 DS-GVO)
  • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů z osobních důvodů (čl. 21 DS-GVO)

8. právo na odvolání (čl. 13 Abs. 2 lit. d DS-GVO)

Každý subjekt údajů má právo podat stížnost u saského pověřence pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány nezákonně.

9. ochrana dat v Bürgerbeteilgungsportal (Portálu účasti občanů Sasko)

Prohlášení o ochraně údajů a oznámení o ochraně údajů Bürgerbeteiligungsportal SachsenPortálu účasti občanů Sasko si můžete prohlédnout na https://www.sachsen.de/datenschutz.html.

Informationen

Übersicht
zum Seitenanfang
Anmelden

Anmelden

Anmelden

Datenschutzeinstellungen

Es werden für den Betrieb der Seite technisch notwendige Cookies gesetzt. Darüber hinaus können Sie Inhalte von Drittanbietern erlauben. Ein Widerruf ist jederzeit möglich.
Weitere Informationen finden Sie unter Datenschutzerklärung und Impressum.