Veranstaltung Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung

Dialog Sześciu Regionów w formacie online

  • Status Beendet
  • Termin 10.12.2021 bis 11.12.2021
  • Teilnehmer 27 Teilnehmer
Schmuckgrafik - öffne Lightbox

Jako Saksońskie Ministerstwo Sprawiedliwości, Demokracji, Europy i Równego Traktowania (SMJusDEG) chcemy aktywnie uczestniczyć w procesie kształtowania przyszłości UE. Dlatego też zainicjowaliśmy dialog transgraniczny. W dniach 10 i 11 grudnia 2021 r. blisko 100 obywateli z Saksonii, Dolnego Śląska, Kraju Karlowarskiego, Kraju Ústí, Grand Est (Francja) i Badenii-Wirtembergii (Niemcy) spotka się na Dialogu Sześciu Regionów. Wspólnie będą dyskutować o życiu w regionach przygranicznych i dzielić się m.in. doświadczeniami z okresu pandemii koronawirusa.Dialog 6 Regionów organizowany jest wspólnie z Ministerstwem Stanu Badenii-Wirtembergii.

Za udział w wydarzeniu otrzymają Państwo zwrot kosztów w wysokości 35 euro.

W wydarzeniu mogą uczestniczyć wszystkie obywatelki i obywatele z regionów biorących udział w programie. Rekomendujemy, aby w wydarzeniu tym wzięli udział uczestnicy trójstronnego dialogu „Punkty styczne Europy: dialog regionów przygranicznych”, transferując swoje pomysły do Dialogu Sześciu Regionów.

Aby przetłumaczyć poniższe szczegóły, zmień wersję językową klikając na przycisk z kulą ziemską powyżej.

Veranstaltungstermin
Freitag 10.12.2021 18:00 Uhr bis Samstag 11.12.2021 15:30 Uhr
Veranstaltungsort
online Zoom
Hospitalstraße 7, 01097 Dresden

Kontaktperson

Biuro Saksonii we Wrocławiu

Mobil.: (+48) 512 061 600  

Teilnahmebedingungen

Wydarzenie online na platformie zoom.

Dialog Sześciu Regionów odbędzie się w formie online. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie urządzenia z funkcją zoom.

Datenschutzerklärung

Polityka prywatności

Podmiot odpowiedzialny: Rząd Kraju Związkowego Saksonia reprezentowany przez Saksońskie Ministerstwo Sprawiedliwości i Demokracji, Europy i Równego Traktowania (SMJusDEG)

Hansastr. 4

01097 Drezno

 

Inspektor ochrony danych:

Inspektor ochrony danych

Saksońskie Ministerstwo Sprawiedliwości, Demokracji, Europy i Równego Traktowania

Hospitalstraße 7

01097 Drezno

dsb@smj.justiz.sachsen.de

 

Informacje na temat przetwarzania danych zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

Saksońskie Ministerstwo Sprawiedliwości, Demokracji, Europy i Równego Traktowania przetwarza dane osobowe na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie w określonych celach (planowanie i realizacja wydarzenia „Punkty styczne Europy: Dialog regionów przygranicznych", zapytanie o udział w „Dialogu 6 Regionów, jak również jego planowanie i realizacja, zapytanie o udział w bezpośrednim spotkaniu w czerwcu 2022 r.), art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a DSGVO. Udzielona zgoda może być w każdej chwili odwołana. Nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej do czasu jej odwołania.

Dane osobowe zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być niezbędne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Ma to miejsce m.in. w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, odmawia udziału w kolejnym wydarzeniu i w wydarzeniu realizowanym fizycznie. Dane zostaną usunięte nie później niż cztery tygodnie po zakończeniu ostatniego wydarzenia, w którym osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na udział.  Osoba, której dane dotyczą, ma następujące prawa, pod warunkiem, że zostały spełnione wymogi prawne:

- Prawo dostępu do danych osobowych dotyczących jej osoby (art. 15 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)

- Prawo do sprostowania niedokładnych danych osobowych dotyczących jej osoby (art. 16 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)

- Prawo do usunięcia danych osobowych (art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)

- Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)

- Prawo do przenoszenia danych (art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Żądania w tym zakresie należy kierować do administratora danych.

Zgodnie z art. 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych mają Państwo również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, np. do Saksońskiego Pełnomocnika ds. Ochrony Danych, Kontor am Landtag, Devrientstraße 1, 01067 Drezno, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych nie jest zgodne z prawem.

Podanie danych osobowych nie jest ani prawnie, ani umownie wymagane, ani też nie jest konieczne do zawarcia umowy. Nie są Państwo zobowiązani do podawania danych osobowych. Brak podania danych osobowych może jednak oznaczać, że udział w wydarzeniu nie będzie możliwy.

Nie jest możliwe zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

 

Zgoda w świetle prawa o ochronie danych

Zgłaszając swój udział w tym wydarzeniu, wyrażam zgodę na gromadzenie, przechowywanie i wykorzystywanie przez Saksońskie Ministerstwo Sprawiedliwości, Demokracji, Europy i Równego Traktowania (SMJusDEG) moich danych osobowych podanych tutaj w celu organizacji wydarzenia „Punkty styczne Europy: Dialog regionów przygranicznych".

Wyrażam zgodę na informowanie mnie o nowościach lub zmianach do dnia wydarzenia, w szczególności na otrzymanie odrębnego pisma z zaproszeniem. Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez SMJusDEG podanych przeze mnie danych po zakończeniu wydarzenia w celu zapytania o chęć uczestnictwa w kolejnych powiązanych wydarzeniach w dniach 10-11 grudnia 2021 r. oraz w celu zaplanowania i realizacji kolejnego wydarzenia powiązanego. Wyrażam zgodę na kontakt ze strony SMJusDEG po zakończeniu obu wydarzeń w celu zapytania o chęć uczestnictwa w trójnarodowym forum obywatelskim, zaplanowanym na czerwiec 2022 r. w formie osobistego wydarzenia. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Nie możemy przyjąć rejestracji bez podania adresu e-mail. Bez podania imienia, nazwiska, adresu nie możemy wysłać do Ciebie zaproszenia. Bez podania roku urodzenia i płci, istnieje możliwość, że Twoje zgłoszenie nie zostanie uwzględnione w wydarzeniu, ponieważ staramy się zapewnić jak najbardziej zróżnicowaną grupę uczestników. W każdej chwili mogę odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej odwołania.

Odwołanie należy kierować na adres Saksońskiego Ministerstwa Sprawiedliwości, Demokracji, Europy i Równego Traktowania  (SMJusDEG), Stabsstelle Europa, Hansastr. 6, 01097 Drezno.

Informationen

Übersicht
zum Seitenanfang
Anmelden

Anmelden

Anmelden

Datenschutzeinstellungen

Es werden für den Betrieb der Seite technisch notwendige Cookies gesetzt. Darüber hinaus können Sie Inhalte von Drittanbietern erlauben. Ein Widerruf ist jederzeit möglich.
Weitere Informationen finden Sie unter Datenschutzerklärung und Impressum.