Veranstaltung Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung Gesellschaft und Politik

Punkty styczne Europy: dialog regionów przygranicznych - część II

  • Status Beendet
  • Termin 18.06.2022 bis 19.06.2022
  • Teilnehmer 30 Teilnehmer
Schmuckgrafik - öffne Lightbox

Pozostańmy w dialogu!

Konferencja na temat przyszłości Europy dobiegła końca, a propozycje obywateli zostaną teraz poddane ocenie i wdrożone przez UE.

Chcemy, jako Saksońskie Ministerstwo Sprawiedliwości, Demokracji, Europy i Równego Traktowania (SMJusDEG),  jednak nadal rozmawiać z naszymi sąsiadkami i sąsiadami, dyskutować
i zastanawiać się, w jaki sposób możemy sprawić, by w przyszłości wspólne życie w regionach przygranicznych stało się jeszcze bardziej intensywne i zorientowane na potrzeby - a do tego potrzebujemy Waszych pomysłów!

Dołączcie do nas podczas dialogu transgranicznego "Punkty styczne Europy: dialog regionów przygranicznych, część II" z mieszkankami i mieszkańcami Saksonii, Dolnego Śląska i Województwa Lubuskiego (Polska) oraz regionów Karlowe Wary, Ústí i Liberec (Czechy) w dniach 18-19 czerwca 2022 r. w Dresdner Kraftwerk Mitte w Dreźnie! Wspólnie z Wami chcemy pogłębić propozycje, które opracowaliśmy podczas ostatnich Dialogów Obywatelskich, i wypracować sposoby ich realizacji. Zarejestruj się jak najszybciej. Termin rejestracji upływa 12 czerwca 2022 r.!

Celem tego trójstronnego dialogu obywatelskiego jest spotkanie obywatelek i obywateli, którzy mieszkają mniej lub bardziej blisko granicy, po obu stronach granicy saksońsko-polsko-czeskiej. Jako obywatele jesteście zaproszeni do sformułowania zaleceń, które wzmocnią saksońsko-polsko-czeską współpracę w obszarze transgranicznym i sprawią, że będzie ona bardziej odporna na kryzysy. Wydarzenie będzie trwało półtora dnia. Uczestnicy otrzymają informacje od ekspertów specjalizujących się w różnych dziedzinach współpracy transgranicznej. Do uczestnictwa nie jest więc wymagana żadna wiedza specjalistyczna ani wcześniejsze doświadczenia z tego obszaru. Poprzez wymianę poglądów chcemy zebrać Wasze pomysły na przyszłe współistnienie w regionach przygranicznych i poprzez to wnieść wspólny wkład w przyszłość Europy.

Szczegółowe informacje na temat zapewnienia zakwaterowania i pokrycia kosztów podróży można znaleźć w warunkach uczestnictwa. Zapewniamy pyszne jedzenie i napoje.

Veranstaltungstermin
Samstag 18.06.2022 12:00 Uhr bis Sonntag 19.06.2022 17:00 Uhr
Veranstaltungsort
Kraftwerk Mitte
Kraftwerk Mitte, 01067 Dresden

Kontaktperson

Stabsstelle Europa

+49 351 564 15314

 

Teilnahmebedingungen

W wydarzeniu mogą brać udział wszystkie obywatelki i obywatele z regionów uczestniczących w programie, którzy ukończyli 18 lat. Wydarzenie będzie tłumaczone symultanicznie na język niemiecki, czeski i polski. Dobra znajomość jednego z tych trzech języków jest ważnym warunkiem uczestnictwa.

Dla uczestników zapewnione jest zakwaterowanie w hotelach w Dreźnie ze śniadaniem, posiłki podczas wydarzenia oraz program towarzyszący (zwiedzanie miasta z przewodnikiem, wieczór w ogródku piwnym). Koszty programu towarzyszącego zostaną pokryte przez organizatora. Prosimy o zrozumienie, że osobom mieszkającym w Dreźnie lub w promieniu 20 km nie będziemy organizować noclegu w hotelu i zwracać kosztów podróży. Uczestnicy mieszkający w Saksonii (z wyjątkiem Drezna i okolic) mogą zatrzymać się w Dreźnie na jedną noc, uczestnicy z Polski i Czech, którzy mają do pokonania dłuższą drogę, mogą w razie potrzeby zatrzymać się w Dreźnie na dwie noce.

Wszyscy uczestnicy muszą we własnym zakresie zorganizować sobie dojazd do i z miejsca konferencji w Dreźnie. Uczestnicy z Saksonii otrzymają zryczałtowaną opłatę za bilet
w wysokości 9 euro, uczestnicy z Polski i Czech otrzymają zryczałtowaną opłatę za bilet
w wysokości 70 euro.

Przy wyborze uczestników staramy się, aby reprezentowane było szerokie spektrum społeczeństwa regionów przygranicznych (zrównoważone proporcje płci, miejsca zamieszkania i wieku). Dlatego rejestracja nie oznacza potwierdzenia uczestnictwa. Potwierdzenie uczestnictwa wraz z przydziałem do grup tematycznych zostanie przesłane niezwłocznie po upływie terminu rejestracji.

Uczestnicy zostaną przydzieleni do grup dyskusyjnych zgodnie z tematami wybranymi podczas rejestracji. Zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani o temacie obowiązującym w danej grupie dyskusyjnej. Musimy dokonać takiego przydziału do grup dyskusyjnych, aby grupy były mniej więcej tej samej wielkości i abyśmy mogli zorganizować tłumaczenie. Dlatego prosimy o wyrozumiałość, jeśli nie zostaną Państwo przydzieleni do wybranej przez siebie grupy dyskusyjnej.

Datenschutzerklärung

Polityka prywatności

Organ odpowiedzialny:

Rząd Kraju Związkowego Saksonia reprezentowany przez Saksońskie Ministerstwo Sprawiedliwości, Demokracji, Europy i Równego Traktowania (SMJusDEG)

Hansastr.4

01097 Drezno

Inspektor ochrony danych:

Inspektor ochrony danych

Saksońskie Ministerstwo Sprawiedliwości, Demokracji,

Europy i Równego Traktowania

Hospitalstraße 7

01097 Drezno

dsb@smj.justiz.sachsen.de

Informacje na temat przetwarzania danych zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych

Państwowe Ministerstwo Sprawiedliwości, Demokracji, Europy i Równego Traktowania przetwarza dane osobowe na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie w określonych celach (planowanie i realizacja wydarzenia "Punkty styczne Europy: dialog regionów przygranicznych, część II",), art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a DSGVO. Udzieloną zgodę można w każdej chwili odwołać. Nie wpływa to jednak na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego na podstawie zgody do czasu jej cofnięcia.

Dane osobowe zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. Dane zostaną usunięte nie później niż cztery tygodnie po zakończeniu wydarzenia, w którym osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na udział. 

Jeżeli spełnione są wymogi prawne, osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

  • Prawo dostępu do danych osobowych dotyczących użytkownika (art. 15 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
  • Prawo do usunięcia danych osobowych (art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
  • Prawo do przenoszenia danych (art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Odpowiednie wnioski należy kierować do osoby odpowiedzialnej.

Zgodnie z art. 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych przysługuje Państwu również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, takiego jak Saksoński Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych, Kontor am Landtag, Devrientstraße 1, 01067 Drezno, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa nie jest zgodne z prawem.

Podanie danych osobowych nie jest wymagane prawnie ani umownie, ani też konieczne do zawarcia umowy. Nie jesteście Państwo zobowiązani do podawania danych osobowych. Jednak ich niepodanie może oznaczać, że udział w wydarzeniu nie będzie możliwy.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji nie ma miejsca.

Zgoda w świetle prawa o ochronie danych

Rejestrując się na to wydarzenie, wyrażam zgodę na gromadzenie, przechowywanie
i wykorzystywanie moich danych osobowych przez Saksońskie Ministerstwo Sprawiedliwości, Demokracji, Europy i Równego Traktowania (SMJusDEG) w celu organizacji wydarzenia "Punkty styczne Europy: dialog regionów przygranicznych, część II".

Wyrażam zgodę na informowanie mnie o wszelkich nowościach lub zmianach do dnia wydarzenia, w szczególności na ponowny kontakt w celu potwierdzenia mojego uczestnictwa lub w sprawie organizacji zakwaterowania lub przyjazdu i wyjazdu.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez SMJusDEG podanych przeze mnie danych po zakończeniu imprezy w celu dokonania oceny imprezy lub poinformowania mnie o postępach we wdrażaniu wyników.

Wyrażam zgodę na dokonywanie nagrań wizualnych i dźwiękowych podczas wydarzenia. Zdjęcia zostaną wykorzystane do celów public relations, zwłaszcza w mediach społecznościowych SMJusDEG, ale mogą być również wykorzystane później do innych działań z zakresu public relations.

Mam świadomość, że zdjęcia mojej osoby mogą być wykorzystane w następujących formach publikacji:

  • Strony intranetowe i internetowe SMJUsDEG
  • Kanały mediów społecznościowych rządu Saksonii (Facebook, Instagram, Twitter) oraz, gdy tylko powstaną, kanały mediów społecznościowych Saksońskiego Ministerstwa Sprawiedliwości, Demokracji, Europy i Równego Traktowania.
  • Publikacje drukowane

Udzielam Saksońskiemu Ministerstwu Sprawiedliwości, Demokracji, Europy i Równego Traktowania prawa do korzystania z nagrań przez nieograniczony czas i terytorium. Na prawo do korzystania można udzielać sublicencji. Prawo do korzystania jest nieograniczone pod względem treści i obejmuje w szczególności, choć niewyłącznie, następujące rodzaje korzystania: publikację w Internecie i w mediach drukowanych, zarówno w celach promocyjnych, jak i redakcyjnych, przechowywanie w bazach danych obrazów.

Przyznanie praw do publikacji zdjęć odbywa się bez wynagrodzenia i obejmuje prawo do edycji, o ile zmiany te nie są zniekształcające. W szczególności obejmuje to prawo do retuszowania, powiększania i kadrowania zdjęć oraz wstawiania ich do innych zdjęć (fotomontaż).

Wyrażam zgodę na przekazywanie zdjęć wydawcom gazet, stacjom radiowym, innym firmom medialnym, agencjom prasowym i dziennikarzom w ramach sprawozdawczości. Nazwiska osób, których dotyczą zdjęcia, będą traktowane jako poufne. Nazwiska te nie będą przekazywane osobom trzecim.

Mam świadomość, że nagrania z wizerunkiem, po opublikowaniu w Internecie lub w sieciach społecznościowych, mogą być dostępne na całym świecie, a w szczególności mogą być znalezione przez wyszukiwarki, tak więc nie można wykluczyć ich dalszego wykorzystania i/lub modyfikacji przez osoby trzecie oraz że w pewnych okolicznościach całkowite usunięcie z Internetu nie jest możliwe.

Mam świadomość, że publikacja zdjęć na portalach społecznościowych może wiązać się
z przekazywaniem danych do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA). W odniesieniu do USA Komisja Europejska nie określiła jeszcze odpowiedniego poziomu ochrony danych (art. 45 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Obecnie nie ma też odpowiednich zabezpieczeń w zakresie prawa ochrony danych (art. 46 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Jeśli chodzi o dane przekazywane do USA, istnieje ryzyko, że dostęp do tych danych mogą uzyskać osoby trzecie, w tym władze amerykańskie. Istnieje również większe prawdopodobieństwo nieprawidłowego przetwarzania danych, ponieważ środki techniczne
i organizacyjne służące ochronie danych osobowych nie spełniają w pełni wymogów europejskiego prawa ochrony danych pod względem ilościowym i jakościowym. Ponadto,
w USA może nie istnieć skuteczna ochrona prawna w zakresie ochrony danych. Również ze względu na istniejące potencjalne ryzyko związane z takim przekazywaniem danych bez decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony oraz bez odpowiednich zabezpieczeń, wyrażam wyraźną zgodę na przekazywanie danych do USA.

W przypadku, gdy zapisy obrazu ujawniają pochodzenie etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub ideologiczne, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne służące do jednoznacznej identyfikacji, dane dotyczące zdrowia lub dane dotyczące życia seksualnego lub orientacji seksualnej, zgoda wyraźnie odnosi się również do wykorzystania tych danych do wyżej wymienionych celów.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Bez podania adresu e-mail rejestracja nie zostanie przyjęta. Bez Państwa nazwiska, imienia i adresu nie możemy dokonywać rezerwacji hotelowych. . Bez podania numeru telefonu nie będziemy w stanie potwierdzić uczestnictwa, jeśli nie będziemy mogli skontaktować się z Państwem za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jeśli nie podadzą Państwo swojego języka ojczystego, nie będziemy mogli równomiernie podzielić grup dyskusyjnych i tłumaczenie będzie trudniejsze, ale rejestracja jest możliwa. Bez podania roku urodzenia i płci istnieje możliwość, że zgłoszenie nie zostanie uwzględnione, ponieważ staramy się zapewnić jak największą różnorodność uczestników. Bez podania informacji o nietolerancjach pokarmowych lub religijnych wymaganiach dietetycznych nie możemy odpowiednio dostosować wyżywienia, ale uczestnictwo w wydarzeniu jest nadal możliwe.

Jeśli nie życzą sobie Państwo być fotografowanym lub nagrywanym, proszę poinformować nas o tym telefonicznie lub pocztą elektroniczną przed rozpoczęciem wydarzenia, abyśmy mogli wziąć to pod uwagę (tel.: 0351 56415312 lub Future-EU@europa.sachsen.de).

W każdej chwili mogę odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do czasu jej odwołania.

Odwołanie należy przesłać na adres Saksońskiego Ministerstwa Sprawiedliwości, Demokracji, Europy i Równego Traktowania (SMJusDEG), Stabstelle Europa, Hansastr. 6, 01097 Drezno lub pocztą elektroniczną na adres Future-EU@europa.sachsen.de.

Informationen

Übersicht
zum Seitenanfang
Anmelden

Anmelden

Anmelden

Datenschutzeinstellungen

Es werden für den Betrieb der Seite technisch notwendige Cookies gesetzt. Darüber hinaus können Sie Inhalte von Drittanbietern erlauben. Ein Widerruf ist jederzeit möglich.
Weitere Informationen finden Sie unter Datenschutzerklärung und Impressum.