Veranstaltung Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung

Styčné plochy Evropy: příhraniční regiony v dialogu - online občanský dialog tří zemí

  • Status Beendet
  • Termin 27.11.2021 11:00 Uhr
  • Teilnehmer 23 Teilnehmer
Schmuckgrafik - öffne Lightbox

Jako Saské státní ministerstvo spravedlnosti a pro demokracii, evropské záležitosti a rovnost pohlaví (SMJusDEG) se chceme aktivně podílet na procesu utváření budoucnosti EU. Proto zahajujeme přeshraniční dialog. Tento dialog byl zahájen na začátku října na fóru mládeže ze tří zemí v Görlitz.

Nyní vás zveme k účasti na dialogu - Styčné plochy Evropy: příhraniční regiony v  dialogu s občany ze Saska, Dolního Slezska (Polsko), Karlovarského a Ústeckého kraje (Česká republika) - 27.11.2021 11-15h), jako první z řady 3 občanských přeshaničních dialogů, které organizujeme jako náš příspěvěk Konferenci o budoucnosti Evropy (více informací zde: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/conference-future-europe_cs).

Za účast obdržíte příspěvek na pokrytí nákladů ve výši 25 euro.

Geografická poloha Svobodného státu Sasko v trojmezí mezi Německem, Polskem a Českou republikou skýtá nejlepší podmínky pro formáty přeshraničního dialogu. Chceme naslouchat příhraničním regionům a zjistit, co je pro vás jako občany v souvislosti s Evropskou unií obzvláště důležité. Kde vidíte největší výzvy? Může za to změna klimatu? Je to touha po přímější demokracii? Nebo něco úplně jiného?

Rádi bychom se vás zeptali, jak silně se cítíte být spojeni s Evropskou unií. Dokážete si představit evropské občanství? Měly by mít regiony na evropské úrovni větší pravomoce? Měli by mít občané EU volební právo od 16 let? Jak je to s dodržováním lidských práv v EU?

Prostřednictvím této výměny chceme shromáždit vaše nápady pro budoucí soužití v příhraničních regionech na východě a západě Evropské unie a společně přispět k utváření budoucnosti Evropy.

POZNÁMKA: Navazující akce se uskuteční jako dialog šesti regionů za účasti Bádenska-Württemberska (SRN) a Grand Est (FRA) ve dnech 10.12.-11.12.2021 (pátek od 18-21 h a sobota od 9-15.30 h) jako online akce. Zapište si prosím toto datum předem do kalendáře! Přihlásit se můžete zde: https://mitdenken.sachsen.de/1026903

Pro překlad níže uvedených údajů změňte jazykovou verzi kliknutím na tlačítko zeměkoule vpravo nahoře.

Veranstaltungstermin
Samstag 27.11.2021 11:00 - 15:00 Uhr
Veranstaltungsort
online přes Zoom
Hospitalstraße 7, 01097 Dresden

Kontaktperson

Odělení pro evropské záležitosti

+49 351 564 15314

Teilnahmebedingungen

Vzhledem k tomu, že se akce koná online, je podmínkou účasti, aby všichni účastníci měli koncové zařízení s podporou zoomu. Takové zařízení nemohou pořadatelé poskytnout.

Datenschutzerklärung

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Odpovědná osoba:

 

Saská zemská vláda zastoupená Saským zemským ministerstvem spravedlnosti a pro demokracii, evropské záležitosti a rovnost pohlaví (SMJusDEG).

Hansastr.4

01097 Drážďany

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Saské státní ministerstvo spravedlnosti

a pro demokracii, evropské záležitosti a rovnost pohlaví

Hospitalstraße 7

01097 Drážďany

dsb@smj.justiz.sachsen.de

Informace o zpracování údajů podle článku 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů

Státní ministerstvo spravedlnosti a pro demokracii, evropské záležitosti a rovnost pohlaví zpracovává osobní údaje na základě souhlasu dotčné osoby se zpracováním pro konkrétní účely (plánování a realizace akce "Švy Evropy: příhraniční regiony v dialogu", dotaz na účast v "Dialogu šesti regionů, jakož i jeho plánování a realizace, dotaz na účast na prezenční akci plánované v červnu 2022), čl. 6 odst. 1 věta 1 a GDPR. Udělený souhlas lze kdykoli odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do jeho odvolání.

Osobní údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. To platí mimo jiné v případě, že se dotčená osoba odmítne účastnit navazující online akce a prezenční akce. Údaje budou vymazány nejpozději čtyři týdny po skončení poslední akce, které se dotčená osoba souhlasila zúčastnit. 

Pokud jsou splněny zákonné požadavky, má dotčená osoba následující práva:

- Právo na přístup k osobním údajům, které se jí týkají (článek 15 obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

- právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se jí týkají (článek 16 obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

- Právo na výmaz osobních údajů (článek 17 obecného nařízení o ochraně osobních údajů)

- Právo na omezení zpracování osobních údajů (článek 18 obecného nařízení o ochraně osobních údajů)

- Právo na přenositelnost údajů (článek 20 obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

Dotčené osoby mají také právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (článek 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

Žádosti v tomto smyslu by měly být adresovány správci.

Podle článku 77 obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte rovněž právo podat stížnost u dozorového úřadu, například u saského pověřence pro ochranu osobních údajů, Kontor am Landtag, Devrientstraße 1, 01067 Drážďany, pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů, které se vás týkají, není zákonné.

Poskytnutí osobních údajů není zákonem ani smluvně vyžadováno a ani není nezbytné pro uzavření smlouvy. Osobní údaje nejste povinni poskytnout. Jejich neposkytnutí však může znamenat, že účast na akci nebude možná.

K automatizovanému rozhodování nedochází.

Souhlas s ochranou osobních údajů

Přihlášením na tuto akci souhlasím s tím, aby Saské státní ministerstvo spravedlnosti a pro demokracii, evropské záležitosti a rovnost (SMJusDEG) shromažďovalo, uchovávalo a používalo mé osobní údaje, které jsem zde uvedl(a), za účelem pořádání akce "Švy Evropy: příhraniční regiony v dialogu".

Souhlasím s tím, že budu informován(a) o novinkách nebo změnách až do dne konání akce, zejména že obdržím samostatnou pozvánku.

Souhlasím s tím, aby SMJusDEG po skončení akce použilo mé zde uvedené údaje k dotazování na ochotu zúčastnit se pokračování akce ve dnech 10.-11. prosince 2021 a k plánování a realizaci pokračování akce. Souhlasím s tím, aby mě SMJusDEG po skončení obou akcí kontaktovalo s dotazem na ochotu zúčastnit se třínárodního občanského fóra v prezenční formě v červnu 2022.

Tento souhlas je dobrovolný. Bez e-mailové adresy nemůžeme vaši registraci přijmout. Bez uvedení vašeho příjmení, jména a adresy vám nebudeme moci zaslat zvací dopis. Bez uvedení roku narození a pohlaví je možné, že vaše přihláška nebude moci být zohledněna, jelikož se snažíme zajistit co nejpestřejší škálu účastníků.

Svůj souhlas mohu kdykoli odvolat s platností do budoucna. Zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do jeho odvolání není odvoláním dotčena.

Odvolání by mělo být adresováno Saskému státnímu ministerstvu spravedlnosti a pro demokracii, evropské záležitosti a rovnost pohlaví (SMJusDEG), Stabsstelle Europa, Hansastr. 6, 01097 Drážďany

Informationen

Übersicht
zum Seitenanfang
Anmelden

Anmelden

Anmelden

Datenschutzeinstellungen

Es werden für den Betrieb der Seite technisch notwendige Cookies gesetzt. Darüber hinaus können Sie Inhalte von Drittanbietern erlauben. Ein Widerruf ist jederzeit möglich.
Weitere Informationen finden Sie unter Datenschutzerklärung und Impressum.