Umfrage Program spolupráce Česká republika - Sasko

Dotazníkové šetření k potřebám, projektovým záměrům a potenciálním nositelům projektů

Schmuckgrafik - öffne Lightbox
Symbol dotazník

Vážené dámy, vážení pánové,

pro rozvoj česko-saského pohraničí je společný socioekonomický a kulturní prostor velmi důležitý. V uplynulých letech už byly z finančních prostředků Evropské unie podpořeny četné přeshraniční aktivity. Je však nutné, aby tento vývoj i nadále pokračoval.

V současnosti se připravuje budoucí program Interreg na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Saskem v období let 2021–2027. Při jeho přípravě je pro nás důležité získat informace o poptávce po jednotlivých tématech, ale i o možných projektových záměrech a potenciálních nositelích projektů.

Pro výběr a vymezení priorit budoucího přeshraničního programu potřebujeme Vaše názory a nápady! Proto provádíme toto šetření.

Pokud máte zájem o přeshraniční spolupráci, přemýšlíte o aktivitách, které byste chtěli realizovat s partnery ze Saska, resp. z Česka, nebo pokud už se svými partnery plánujete konkrétní projekty, můžete svými informacemi významně přispět ke zpracování budoucího programu přeshraniční spolupráce.

Odkaz na dotazníkové šetření můžete přeposlat také případným dalším zájemcům z řad občanů či institucí. Naší snahou je získat co nejširší spektrum názorů od různých aktérů.

Nejprve Vás prosíme o informace týkající se přeshraničních aktivit či projektových nápadů a jejich obsahové přiřazení vybraným tematickým oblastem. Dále Vás prosíme o vyplnění údajů týkajících se Vaší instituce.

V souboru „Přehled tematických oblastí“ (viz rubrika „Informace” na levé straně) naleznete ucelený přehled těchto tematických oblastí.

Zodpovězení otázek v dotazníku Vám zabere asi 10 minut.

Dotazník je možné vyplnit a odeslat online do 5. června 2020. Po vyplnění dotazníku klikněte prosím na tlačítko „odeslat“.

Chtěli bychom Vám předem poděkovat za Vaši aktivní podporu a pomoc.

S pozdravem

Řídící orgán
Programu spolupráce Česká republika – Sasko
Saské státní ministertvo pro regionální rozvoj (Sächsisches Staatsministerium für Regionalentwicklung)

Národní orgán
Programu spolupráce Česká republika – Sasko
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

Kontaktperson

Mgr. Tereza Olsen
Telefon: +49 351 4910 4854  
E-Mail: tereza.olsen@sab.sachsen.de

Datenschutzerklärung

Prohlášení o ochraně osobních údajů

V tomto dotazníku jsou shromažďovány údaje jako název Vaší instituce či zařízení, Vaše e-mailová adresa a informace o možných přeshraničních aktivitách, případně projektových záměrech. Tyto údaje budou ukládány výhradně pro tento konkrétní dotazník.

Účastí na tomto dotazníku udělujete souhlas se zpracováním, zejména shromažďováním, ukládáním a užíváním uvedených údajů k následujícím účelům:

  • zhotovení analýzy potenciálu přeshraničních projektových záměrů v budoucím Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Saskem 2021–2027 (Interreg VI A)
  • poskytnutí informací o možnostech dotace v budoucím Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Saskem 2021–2027 (Interreg VI A)

Zpracování údajů poskytovatelem služeb účastnického portálu firmou T-Systems International s.r.o. odpovídá příslušným bezpečnostním požadavkům.

Poskytnuté údaje shromažďují a využívají Saské státní ministerstvo regionálního rozvoje (Řídící orgán), Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (Národní orgán) a Saská rozvojová banka – dotační banka – (Společný sekretariát).

Všechny další informace k ochraně údajů naleznete zde.

Status

  • Status Beendet
  • Zeitraum 07.04.2020 bis 05.06.2020
  • Teilnehmer 245 Teilnehmer
zum Seitenanfang
Anmelden

Anmelden