Umfrage Program spolupráce Česká republika - Sasko 2014-2020

Dotazníkové šetření k potřebám, projektovým záměrům a potenciálním nositelům projektů

Schmuckgrafik - öffne Lightbox
Symbol dotazník

Vážené dámy, vážení pánové,

pro rozvoj česko-saského pohraničí je společný socioekonomický a kulturní prostor velmi důležitý. V uplynulých letech už byly z finančních prostředků Evropské unie podpořeny četné přeshraniční aktivity. Je však nutné, aby tento vývoj i nadále pokračoval.

V současnosti se připravuje budoucí program Interreg na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Saskem v období let 2021–2027. Při jeho přípravě je pro nás důležité získat informace o poptávce po jednotlivých tématech, ale i o možných projektových záměrech a potenciálních nositelích projektů.

Pro výběr a vymezení priorit budoucího přeshraničního programu potřebujeme Vaše názory a nápady! Proto provádíme toto šetření.

Pokud máte zájem o přeshraniční spolupráci, přemýšlíte o aktivitách, které byste chtěli realizovat s partnery ze Saska, resp. z Česka, nebo pokud už se svými partnery plánujete konkrétní projekty, můžete svými informacemi významně přispět ke zpracování budoucího programu přeshraniční spolupráce.

Odkaz na dotazníkové šetření můžete přeposlat také případným dalším zájemcům z řad občanů či institucí. Naší snahou je získat co nejširší spektrum názorů od různých aktérů.

Nejprve Vás prosíme o informace týkající se přeshraničních aktivit či projektových nápadů a jejich obsahové přiřazení vybraným tematickým oblastem. Dále Vás prosíme o vyplnění údajů týkajících se Vaší instituce.

V souboru „Přehled tematických oblastí“ (viz rubrika „Informace” na levé straně) naleznete ucelený přehled těchto tematických oblastí.

Zodpovězení otázek v dotazníku Vám zabere asi 10 minut.

Dotazník je možné vyplnit a odeslat online do 5. června 2020. Po vyplnění dotazníku klikněte prosím na tlačítko „odeslat“.

Chtěli bychom Vám předem poděkovat za Vaši aktivní podporu a pomoc.

S pozdravem

Řídící orgán
Programu spolupráce Česká republika – Sasko
Saské státní ministertvo pro regionální rozvoj (Sächsisches Staatsministerium für Regionalentwicklung)

Národní orgán
Programu spolupráce Česká republika – Sasko
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

Status

  • Status Beendet
  • Zeitraum 07.04.2020 bis 05.06.2020
  • Teilnehmer 245 Teilnehmer