Umfrage Program spolupráce Česká republika - Sasko Plánování na zemské a regionální úrovni

Anketa ke spokojenosti uživatelů internetových stránek Programu spolupráce Česká republika – Sasko

Schmuckgrafik - öffne Lightbox
Symbol ankety

Vážené dámy, vážení pánové,

Program spolupráce Česká republika – Sasko bude mít také v dotačním období 2021–2027 své internetové stránky, které Vám budou poskytovat aktuální a důležité informace týkající se programu.

Abychom mohli naše nové internetové stránky zatraktivnit a zlepšit jejich uživatelskou přívětivost, prosíme Vás o podporu formou Vašeho osobního hodnocení aktuálních internetových stránek (www.sn-cz2020.eu) a nové nápady.

Prosíme Vás o 10 minut Vašeho času a zodpovězení našich otázek týkajících se uživatelské přívětivosti internetových stránek Programu spolupráce. Vaše přání nebo podněty na zlepšení můžete doplnit do příslušných textových polí.

Budeme rádi, když přepošlete odkaz naší ankety na další osoby nebo instituce, které se o program zajímají. Chtěli bychom obdržet co nejširší spektrum názorů od různých aktérů.

Údaje z ankety jsou shromažďovány anonymně. Vaše odpovědi neobsahují žádné odkazy na osobní údaje a nejsou spojeny s přenášenou IP adresou. Údaje z ankety jsou shromažďovány, uchovávány a používány výhradně pro účely přípravy nových internetových stránek.

Anketu je možné online vyplnit a odeslat do 3. 9. 2021. Na konci ankety prosím klikněte na „ODESLAT“.

Předem Vám děkujeme za Vaši aktivní účast.

S pozdravem

Společný sekretariát

Programu spolupráce Česká republika – Sasko

1. Jak často naše internetové stránky navštěvujete?  
 • Pflichtangabe
2. Jak důležité jsou pro Vás následující prvky internetové stránky?
2.1 Grafická úprava
2.2 Obsah
2.3 Navigace uživatele
2.4 Aktuálnost
 • Pflichtangabe
3. Jaké jsou pro Vás hlavní důvody návštěvy naší internetové stránky?  
 • Pflichtangabe
 • Bitte wählen Sie minimal 1, maximal 3 Antworten aus.
4. Posuďte, prosím, grafickou úpravu naší internetové stránky:  
 • Pflichtangabe
5. Jak opticky a obsahově hodnotíte na první pohled úvodní stránku našeho webu?
 • Pflichtangabe
6. Jak by bylo možno podle Vašeho názoru naši internetovou stránku upravit do atraktivnější formy?
 • Pflichtangabe
7. Jak hodnotíte navigaci uživatelů na naší internetové stránce?
 • Pflichtangabe
8. Je pro Vás obtížné, najít na naší internetové stránce rychle požadovanou informaci?
 • Pflichtangabe
9. Jak Vám informace na naší internetové stránce pomáhají při plánování a realizaci Vašeho projektu?  
 • Pflichtangabe
10. Jak posuzujete rozsah našich příspěvků?  
 • Pflichtangabe
11. Jak posuzujete styl našich textů?  
 • Pflichtangabe

Status

 • Status Kürzlich beendet
 • Zeitraum 16.08.2021 bis 17.09.2021
 • Teilnehmer 16 Teilnehmer
zum Seitenanfang
Formular zwischengespeichert
Anmelden

Anmelden

Sprachauswahl

Sprachauswahl