Veranstaltung Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung

Styčné plochy Evropy: příhraniční regiony v dialogu - online občanský dialog tří zemí

Schmuckgrafik - öffne Lightbox

Jako Saské státní ministerstvo spravedlnosti a pro demokracii, evropské záležitosti a rovnost pohlaví (SMJusDEG) se chceme aktivně podílet na procesu utváření budoucnosti EU. Proto zahajujeme přeshraniční dialog. Tento dialog byl zahájen na začátku října na fóru mládeže ze tří zemí v Görlitz.

Nyní vás zveme k účasti na dialogu - Styčné plochy Evropy: příhraniční regiony v  dialogu s občany ze Saska, Dolního Slezska (Polsko), Karlovarského a Ústeckého kraje (Česká republika) - 27.11.2021 11-15h), jako první z řady 3 občanských přeshaničních dialogů, které organizujeme jako náš příspěvěk Konferenci o budoucnosti Evropy (více informací zde: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/conference-future-europe_cs).

Za účast obdržíte příspěvek na pokrytí nákladů ve výši 25 euro.

Geografická poloha Svobodného státu Sasko v trojmezí mezi Německem, Polskem a Českou republikou skýtá nejlepší podmínky pro formáty přeshraničního dialogu. Chceme naslouchat příhraničním regionům a zjistit, co je pro vás jako občany v souvislosti s Evropskou unií obzvláště důležité. Kde vidíte největší výzvy? Může za to změna klimatu? Je to touha po přímější demokracii? Nebo něco úplně jiného?

Rádi bychom se vás zeptali, jak silně se cítíte být spojeni s Evropskou unií. Dokážete si představit evropské občanství? Měly by mít regiony na evropské úrovni větší pravomoce? Měli by mít občané EU volební právo od 16 let? Jak je to s dodržováním lidských práv v EU?

Prostřednictvím této výměny chceme shromáždit vaše nápady pro budoucí soužití v příhraničních regionech na východě a západě Evropské unie a společně přispět k utváření budoucnosti Evropy.

POZNÁMKA: Navazující akce se uskuteční jako dialog šesti regionů za účasti Bádenska-Württemberska (SRN) a Grand Est (FRA) ve dnech 10.12.-11.12.2021 (pátek od 18-21 h a sobota od 9-15.30 h) jako online akce. Zapište si prosím toto datum předem do kalendáře! Přihlásit se můžete zde: https://mitdenken.sachsen.de/1026903

Pro překlad níže uvedených údajů změňte jazykovou verzi kliknutím na tlačítko zeměkoule vpravo nahoře.

Veranstaltungstermin
Samstag, 27.11.2021, 11:00 Uhr
Veranstaltungsort
online přes Zoom
Hospitalstraße 7, 01097 Dresden
Anmeldung
Anmeldung erforderlich
Anmeldezeitraum
15.10.2021 - 25.11.2021

Status

  • Status Beendet
  • Termin 27.11.2021, 11:00 Uhr
  • Teilnehmer 23 Participants
zum Seitenanfang
Anmelden

Anmelden